سیستم موردنیاز برای اجرای بازی :

OS: Windows 7

Processor: Intel i3-3220 (3.30GHz)

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Dedicated desktop GPU required – minimum Radeon HD 5770 / NVIDIA GTX 260

Hard Drive: 10 GB available space

 

سیستم پیشنهادی برای اجرای بازی :

OS: Windows 7 (64 bit) Service Pack 1 / Windows 8

Processor: Intel i5

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Dedicated desktop GPU required – recommended Radeon HD 6850 / NVIDIA GTX 560

Hard Drive: 10 GB available spaceمنبع یاس دانلود