بازاریابی ایمیلی به عنوان یکی از قابل اعتمادترین ابزارهای تعامل با مشتری که می توانید از آن استفاده کنید برجسته است. ایمیل مارکتینگ، ترویج محصولات و خدمات تجاری با استفاده از ایمیل است. با استفاده از Mailgun در کمترین زمان فهرست مشترکین ایمیل خود را گسترش دهید. کار کردن

پست نحوه ایجاد پاپ آپ های تفنگ پستی برای هدایت ثبت نام های ایمیل اولین بار در وبلاگ Poptin ظاهر شد.