سیستم نقطه فروش WooCommerce نال شد به صاحبان فروشگاه این امکان را می دهد که به راحتی بتوانند فروشگاه های آنلاین خود را همراه با فروشگاه های فیزیکی مدیریت کنند. فروشگاه‌های فیزیکی یک سیستم مدیریت جلویی POS دارند که مدیر می‌تواند یک نماینده فروشگاه را برای آن تعیین کند که بتواند به راحتی فروش و مشتریان را در آن فروشگاه خاص مدیریت کند.

سیستم POS می‌تواند هم به صورت آنلاین و هم آفلاین با این ویژگی کار کند تا همه اطلاعات فروش و مشتریان فروشگاه آفلاین را با فروشگاه آنلاین هر زمان که آنلاین می‌شود همگام‌سازی کند. این ماژول با داشتن سیستم مدیریتی برای مدیریت فروشگاه های آنلاین در کنار فروشگاه های فیزیکی، نقشی حیاتی در افزایش فروش روزانه دارد.