حریم خصوصی

ما تمامی فعالیت ها و داده های کاربر را جمع آوری و در سرور های خود ذخیره می کنیم.

ما هیچگونه تضمینی جهت نگهداری اطلاعات نمی دهیم.

کاربر مسئولیت حفظت از حساب کاربری خود را داشته و عوامل سایت دِوینو هیچگونه مسئولیت و… نخواهند پذیرفت.

چاپ این صفحه